Lappeenrannan lentoasema SAR-harjoitus 15.9.2022

ENNAKKOILMOITUS
Lappeenrannan lentokentän alueella järjestetään Search And Rescue (SAR) pelastus- ja viranomaisyhteistyöharjoitus 15.9.2022.
Pelastusviranomaisille, kenttähenkilökunnalle sekä eri turvallisuusviranomaisille on tärkeä päästä harjoittelemaan tunnistettuja onnettomuusskenaarioita. Eri viranomaisten kanssa määrävälein toteutettavissa harjoituksissa testataan hälytyspalvelun pelastussuunnitelman ja onnettomuustyyppikohtaisen suunnitelman toimivuutta sekä eri osapuolten yhteistoimintaa ja johtamista.

Lentokentän ympäristössä, erityisesti aamupäivän aikana liikkuu runsaasti hälytysajoneuvoja. Liikenne liittyy viranomais-harjoitukseen.

Muita harjoittelevia yhteistyötahoja ovat:
- Eksote ensihoito
- Rajavartiolaitos
- Tulli
- Kaakkois-Suomen poliisilaitos
- Lappeenrannan lentoasema
- Onnettomuustutkintakeskus

suomi